Danh Sách Phụ Kiện Máy Lọc Khí PCI
Chủng loại Dòng Mã hàng tương ứng Loại code Giá bán lẻ
Bộ lọc Máy tạo ion, lọc khí và tạo ẩm KC-F30EV-W Bộ lọc tạo ẩm FZ-F30MFE 420,000
Bộ lọc khử mùi FZ-F30DFE 430,000
Máy tạo ion, lọc khí và hút ẩm DW-E16FA-W Bộ lọc HEPA FZ-E16AHF (9LEDWE16FAW49) 570,000
Bộ lọc khử mùi FZ-E16ADF (9LEDWE16FAW48) 490,000
Máy tạo ion, lọc khí và bắt muỗi FP-GM30E-B Bộ lọc HEPA FZ-F30HFE 570,000
FP-FM40E-B Bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi FZ-F40SFE 920,000
FP-GM50E-B Bộ lọc HEPA FZ-F50HFE 560,000
Bộ lọc khử mùi FZ-F50DFE 600,000
Máy tạo ion và lọc khí FU-A28EV-W Bộ lọc bụi YZ-Y28FE (PFIL-A250KKEZ) 550,000
FP-F30E-C Bộ lọc HEPA FZ-F30HFE 570,000
FP-F40E-W Bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi FZ-F40SFE 920,000
FP-G50E-W Bộ lọc HEPA FZ-F50HFE 560,000
Bộ lọc khử mùi FZ-F50DFE 600,000
FU-551KE-W Bộ lọc HEPA FZ-K51HFE 710,000
Bộ lọc khử mùi FZ-K51DEF 560,000
FU-A80EA-W Bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi FZ-A80SFE 2040,000
Tấm keo Máy tạo ion, lọc khí và bắt muỗi FP-FM40E-B Keo bắt muỗi  FZ-40STS 300,000
  FP-GM30E-B Keo bắt muỗi  FZ-STS2M 200,000
  FP-GM50E-B
Thiết bị tạo ion Máy tạo Ion IG-DC2E Thiết bị tạo ion IZ-C75CE 540,000
IG-BC2E Thiết bị tạo ion IZ-CBC2E 520,000
IG-A10 Thiết bị tạo ion IZ-CA10E 1,440,000
IG-A20 Thiết bị tạo ion IZ-CA20E 1,980,000
IG-A40 Thiết bị tạo ion IZ-CA40E 3,670,000