Tiêu chuẩn

ES-W90PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 9kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
9KG
ES-W82GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-W80GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG