Máy Giặt

ES-W12SV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Nắp kính cường lực
• Hệ thống xoáy nước đa chiều
ES-W10SV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Nắp kính cường lực
• Hệ thống xoáy nước đa chiều
ES-FH105BV-B So sánh
• Vận hành êm ái
• Inverter - Vận hành êm ái
• Giặt hơi nước
ES-W12NV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Hệ thống suy luận ảo (Fuzzy Logic)
• Nắp kính cường lực
ES-W10NV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Hệ thống suy luận ảo (Fuzzy Logic)
• Nắp kính cường lực
ES-FKD1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Giặt hơi nước
•Sấy Khử Khuẩn
ES-Y85HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-Y75HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 7.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-X105HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-Y100HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
ES-Y90HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 9kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
9KG
ES-FK1252PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-X95HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-FK1252SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK852SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 8.5 kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
8.5
ES-FK1054SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK954SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
9.5