Tạo Ion

MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-NX2E-B So sánh
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-NX2E-A So sánh
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-NX2E-W So sánh
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
3.6m³ MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-DC2E-B So sánh
•Vừa vặn ngăn để ly
•Hẹn giờ tắt
•Plasmacluster ion mật độ cao
3.6m³ MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-GC2E-N So sánh
•Giá bán lẻ đề xuất: 2,490,000 VND
•Thể tích sử dụng < 3.6m³
•Vừa vặn ngăn để ly
3.6m³ MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-GC2E-P So sánh
•Giá bán lẻ đề xuất: 2,490,000 VND
•Thể tích sử dụng < 3.6m³
•Vừa vặn ngăn để ly
3.6m³ MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-GC2E-B So sánh
•Giá bán lẻ đề xuất: 2,490,000 VND
•Thể tích sử dụng < 3.6m³
•Vừa vặn ngăn để ly