SHARP 108th Anniversary

Sharp cam kết kết nối với mọi người trên khắp thế giới bằng cách cung cấp các sản phẩm sáng tạo, giúp nâng cao cuộc sống. Các công nghệ tiên tiến và giải pháp sáng tạo của Sharp giúp cộng đồng giải quyết những thách thức phía trước khi bước vào quy trình bình thường mới. Tầm nhìn của chúng tôi là mang lại niềm vui, tình yêu và sự quan tâm đến thế giới của mọi người thông qua các sản phẩm của Sharp.

Sharp đã đồng hành cùng bạn trong suốt 108 năm và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trong tương lai.