Full HD

2T-C42EG2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
42"
2T-C50EG1X So sánh
•7 tính năng bảo vệ
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
50"
2T-C42EG1X So sánh
•7 tính năng bảo vệ
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
42"
2T-C42BG1X So sánh
•Full HD( 1,920 x 1,080)
•Hệ điều hành Android TV 9.0
•Bộ xử lý 2K Master Engine Pro
42"