Contact Us

Văn phòng Sharp TP Hồ Chí Minh:

Tầng 3, Saigon Finance Center
Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM
ĐT: 
(+84) 8 39 107 499
Fax: (+84) 8 39 107 500

Văn phòng Sharp Hà Nội:

Tầng 5, Charmvit Tower
117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 
(+84) 4 3 556 0766 
Fax: (+84) 4 3 556 0795