Tạo ion lọc khí & tạo ẩm

KC-G60EV-W Compare
•Kích thước phòng < 50m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE

Humidifying Air Purifier

THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-G50EV-W (38m2) Compare
THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-G40EV-W (28m²) Compare
THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-F30EV-W (21m2) Compare