Máy Điều Hoà

2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP Thông minh AIoT AH-XP10YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP
29.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A30UCW Compare
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
23.900 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A24UCW Compare
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
17.100 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A18UCW Compare
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
42.700 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A42UCW Compare
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
36.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A36UCW Compare
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A

Air Conditioner

1HP J-TECH INVERTER AH-X9XEW Compare
1HP
2HP J-TECH INVERTER AH-X18XEW Compare
2HP
1.5HP J-TECH INVERTER AH-X12XEW Compare
2HP J-TECH INVERTER AH-XP18WMW Compare
2HP
1.5HP J-TECH INVERTER AH-XP13WMW Compare
1HP J-TECH INVERTER AH-XP10WMW Compare
1HP
1.5HP Smart AIoT AH-XP13WHW Compare
1HP Smart AIoT AH-XP10WHW Compare
1HP
1.5HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A12SEW Compare
•Môi chất làm lạnh R410A
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
2HP STANDARD AH-A18SEW Compare
2HP