J-Inverter có PCI

2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP

Inverter Plasmacluster ion

2HP J-TECH INVERTER AH-XP18WMW Compare
2HP
1.5HP J-TECH INVERTER AH-XP13WMW Compare
1HP J-TECH INVERTER AH-XP10WMW Compare
1HP
1.5HP J-TECH INVERTER AH-XP13UHW Compare
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
•Cấp 5 hiệu suất năng lượng
1HP J-TECH INVERTER AH-XP10UHW Compare
•Công suất 1HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện 65%
1HP