Các dòng quạt khác

PJ-W40MV-LG Compare
•Chuẩn RoHS an toàn sức khỏe
•Cầu chì nhiệt an toàn
•Vận hành êm ái
55W
PJ-T40MV-LG Compare
•Chuẩn RoHS an toàn sức khỏe
•Cầu chì nhiệt an toàn
•Vận hành êm ái
55W