Máy Photocopy Đa Chức Năng

35 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN BP-30M35 Compare
•Tốc độ in: 35 trang/phút.
•Màn hình cảm ứng.
•Bộ nhớ: tối đa 4 GB.
31 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN BP-20M31 Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD dễ sử dụng.
•Bộ nhớ: tối đa 1GB.
40 ppm DÒNG COPY MÀU MX-4071 Compare
•Năng suất cao.
•Chia sẻ thông tin bảo mật.
•Dễ sử dụng
25 ppm DÒNG COPY MÀU BP-30C25Z Compare
•Tốc độ in: 25 trang/phút.
•In trực tiếp/quét bằng thiết bị USB.
•Liên kết với thiết bị di động.
24 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-7024 Compare
•Tốc độ in: 24 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
24 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-7024D Compare
•Tốc độ in: 24 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
35 ppm DÒNG COPY MÀU MX-3551 Compare
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
25 ppm DÒNG COPY MÀU BP-20C25Z Compare
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Màn hình cài đặt giấy tự động.
•Nạp tài liệu tự động.
50 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M5051 Compare
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Dung lượng giấy tối đa là 6300 tờ
20 ppm DÒNG COPY MÀU BP-20C20Z Compare
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Màn hình cài đặt giấy tự động.
•Nạp tài liệu tự động.
35 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M356NV Compare
•Tốc độ in: 35 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Màn hình điều khiển LCD 7"
40 ppm DÒNG COPY MÀU MX-4051 Compare
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
35 ppm DÒNG COPY MÀU MX-3561 Compare
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
26 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M265NV Compare
•Tốc độ in: 26 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Màn hình điều khiển LCD 7 inches.
31 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-6031NV Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
26 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-6026NV Compare
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây
•Màn hình điều khiển LCD
23 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-6023NV Compare
•Tốc độ in: 23 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
31 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M315NV Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ
•Sắp xếp tài liệu tự động