Máy Photocopy Đa Chức Năng

40 ppm DÒNG COPY MÀU MX-5071 So sánh
- Năng suất cao. - Chia sẻ thông tin bảo mật. - Dễ sử dụng. - Hình ảnh chất lượng cao. - Thân thiện
25 ppm DÒNG COPY MÀU BP-30C25Z So sánh
Tốc độ in: 25 trang/phút. In trực tiếp/quét bằng thiết bị USB. Liên kết với thiết bị di động. Xử lý giấy linh hoạt
24 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-7024 So sánh
Tốc độ in: 24 trang/phút. Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. Scan TIFF, PDF, JPEG hoặc BMP một cách nhanh chóng. Bộ nhớ
24 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-7024D So sánh
Tốc độ in: 24 trang/phút. Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. Scan TIFF, PDF, JPEG hoặc BMP một cách nhanh chóng. Bộ nhớ
35 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M356NV So sánh
Tốc độ in: 35 trang/phút. Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. Sắp xếp và dập ghim tài liệu tự động, dễ dàng. Có
40 ppm DÒNG COPY MÀU MX-4051 So sánh
Tốc độ in: 40 trang/phút. Màn hình cảm ứng LCD màu 10,1 inch. Khởi động lại nhanh chóng. Kiểm soát truy cập an toàn
35 ppm DÒNG COPY MÀU MX-3561 So sánh
Tốc độ in: 35 trang/phút. Màn hình cảm ứng LCD màu 10,1 inch. Khởi động lại nhanh chóng. Kiểm soát truy cập an toàn
35 ppm DÒNG COPY MÀU MX-3551 So sánh
Tốc độ in: 35 trang/phút. Màn hình cảm ứng LCD màu 10,1 inch. Khởi động lại nhanh chóng. Kiểm soát truy cập an toàn
25 ppm DÒNG COPY MÀU BP-20C25Z So sánh
Tốc độ in: 20 trang/phút. In trực tiếp/quét bằng thiết bị USB. Liên kết với thiết bị di động. Xử lý giấy linh hoạt
50 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M5051 So sánh
Tốc độ in: 50 trang/phút. Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. Sắp xếp và dập ghim tài liệu tự động, dễ dàng. Dung
20 ppm DÒNG COPY MÀU BP-20C20Z So sánh
Tốc độ in: 20 trang/phút. In trực tiếp/quét bằng thiết bị USB. Liên kết với thiết bị di động. Xử lý giấy linh hoạt
26 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-6026NV So sánh
- Tốc độ in: 26 trang/phút. - Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. - Scan TIFF, PDF, hoặc JPEG một cách nhanh chóng
23 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-6023NV So sánh
Tốc độ in: 23 trang/phút. Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. Scan TIFF, PDF, hoặc JPEG một cách nhanh chóng. Bộ nhớ: tối
31 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M315NV So sánh
Tốc độ in: 31 trang/phút. Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. Sắp xếp và dập ghim tài liệu tự động, dễ dàng. Có
26 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M265NV So sánh
Tốc độ in: 26 trang/phút. Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. Sắp xếp và dập ghim tài liệu tự động, dễ dàng. Có
31 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-6031NV So sánh
- Tốc độ in: 31 trang/phút. - Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ. - Scan TIFF, PDF, hoặc JPEG một cách nhanh chóng