Dòng A

EO-A323RCSV-ST So sánh
•Dung tích 32L
•Công suất 1500W
•Nướng kép trên dưới
32L
EO-A324RCSV-ST So sánh
•Dung tích 32L
•Công suất 1500W
•Nướng kép trên dưới
32L
EO-A383RCSV-ST So sánh
•5 chức năng nướng
•7 phụ kiện đi kèm
•Trang bị đèn lò
38L
EO-A384RCSV-ST So sánh
•Dung tích 38L
•Công suất 1800W
•Nướng kép trên dưới
38L