2 cửa

SJ-X198V-SL So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X215V-SL So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X215V-DG So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X198V-DG So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X417WD-DG So sánh
•Chuẩn RoSH
•Lấy nước ngoài
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X282AE-SL/DS So sánh
•J-Tech Inverter
•Anti-Bacterial Deodorizer
•7 Shields Protection
SJ-X252AE-SL/DS So sánh
•J-Tech Inverter
•Anti-Bacterial Deodorizer
•7 Shields Protection
SJ-XP382AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP382AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-X316E-DS So sánh
•314L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 47% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
SJ-X251E-DS So sánh
•241L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
SJ-X346E-SL So sánh
•342L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 47% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
SJ-X281E-SL So sánh
•271L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
SJ-X201E-SL So sánh
•196L
•Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
•Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5