Tạo Ion lọc khí & bắt muỗi

30m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-JM40V-B So sánh
23m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-JM30V-B So sánh
40m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-GM50E-B So sánh
21m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-GM30E-B So sánh