Bơm tay

KP-B28SV So sánh
Bơm tay Thép không gỉ Đun sôi 90oC
KP-Y32PV (CY/PN/RD/SS) So sánh
Bơm điện Ruột bình thép không gỉ Bảng điều khiển điện tử Chống dính Đun sôi 100oC
3L
KP-Y40PV So sánh
Bơm điện Ruột bình thép không gỉ Bảng điều khiển điện tử Chống dính Đun sôi 100oC
KP-Y33BTV"SS" So sánh
Bơm tay Thép không gỉ Bảng điều khiển điện tử Chống dính Đun sôi 100oC
KP-30STV"RB" So sánh
Bơm tay Thép không gỉ Chống dính Đun sôi 90oC
KP-31BTV So sánh
Bơm tay Thép không gỉ Chống dính Đun sôi 100oC
KP-20BTV So sánh
Bơm tay Thép không gỉ Chống dính Đun sôi 100oC