Máy Giặt

ES-FK1252PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-X95HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-W110HV-S So sánh
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
ES-W102PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 10,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
ES-W100PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 10kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
9.5KG DÒNG THÂN VUÔNG LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ ES-W95HV-S So sánh
Khối lượng giặt 9,5kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
9KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W90PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 9kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
9KG
8.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W82GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W80GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W78GV-G So sánh
•Khối lượng giặt 7,8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W78GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 7,8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
Máy tẩy rửa bằng sóng siêu âm UW-A1V So sánh
•Splash proof -không văng nước
•Thời gian sạc đầy: 5 giờ
•Cổng sạc - Micro USB
8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U80GV-G So sánh
Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U78GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 7,8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U78GV-G So sánh
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
7.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U72GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 7,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U80GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
7.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U72GV-G So sánh
•Khối lượng giặt 7,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U82GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ