Điều Hòa & Máy Lọc Khí

FP-S42V-L So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm, tích hợp AIoT
• Mật độ ion: 7000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: <30 m²
FP-S40V-T/W So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm
• Mật độ ion: 7000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: <30 m²
AH-XP18BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
2HP
AH-XP13BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
AH–XP10BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
1HP
FX-S120V-H/W So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.02µm
• Mật độ ion: 25000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: < 84 m²
AH-X18ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
KI-N50V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 38 m²
KI-N40V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 28 m²
KI-N40V-H So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 28 m²
AH-X18ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
IG-NX2E-B So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
IG-NX2E-A So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
IG-NX2E-W So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³