Lò Vi Sóng

R-G251TV-SL/BK So sánh
•3 Chức năng nướng kết hợp
•5 mức công suất
25L
R-G211TV-SL/BK So sánh
•3 Chức năng nướng kết hợp
•5 mức công suất
21L
R-211TV-SL/BK So sánh
•Công suất 800W
•5 mức công suất
21L
R-G228VN-SL So sánh
•Dung tích 20L.
•5 mức công suất
20L
R-G225VN-BK So sánh
•Dung tích 20L.
•5 mức công suất
20L
R-2235H(G) So sánh
•Dung tích 23L
•5 mức công suất
23L
R-2235H(R) So sánh
•Dung tích 23L
•5 mức công suất
23L
R-209VN-SK So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-208VN-WS So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-207VN-SL So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-C727XVN-BST So sánh
•Dung tích 27L
•8 chế độ nấu tự động
27L
R-C932XVN-BST So sánh
•Dung tích 32L
•8 chế độ nấu tự động
32L
R-S933XVN-ST So sánh
•Dung tích 32L
•28 chế độ nấu
32L
R-G728XVN-BST So sánh
•Dung tích 28L
•13 chế độ nấu
28L
R-G52XVN-ST So sánh
•Dung tích 25L
•13 chế độ nấu
25L
R-G32XVN-ST So sánh
•Dung tích 23L
•13 chế độ nấu
23L
R-205VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L