Điện tử

0.72L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM08V-SL So sánh
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM19V-G/W So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM185EV-SL So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM181CV-GL So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-COM18V-G/W So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-TH18-WH/GL/RD So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM186EV-GL So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM180EV-GY So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính