Điện tử

KS-5400V-ST So sánh
•6 chức năng nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12h
KS-COM183MV-WH So sánh
•Âm thanh thông báo
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi 3 lớp
KS-COM100DV-RD So sánh
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM100DV-WH So sánh
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM110DV-WH So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
KS-COM08V-SL So sánh
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM19V-G/W So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM181CV-GL So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-TH18-WH/GL/RD So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM186EV-GL So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-COM185EV-SL So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-COM18V-G/W So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM180EV-GY So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính