J-Tech Inverter

R-C932XVN-BST So sánh
•Dung tích 32L
•8 chế độ nấu tự động
32L
R-S933XVN-ST So sánh
•Dung tích 32L
•28 chế độ nấu
32L
R-G728XVN-BST So sánh
•Dung tích 28L
•13 chế độ nấu
28L