Màn hình tương tác

PN-70HC1E So sánh
- Màn hình : 70 inch - Màn hình cảm ứng tương tác - Tích hợp bảng trắng - Hiển thị, viết và chia
PN-75HC1 So sánh
- Màn hình : 75 inch - Màn hình cảm ứng tương tác - Tích hợp bảng trắng - Hiển thị, viết và chia
PN-75TH1 So sánh
- Màn hình : 75 inch - Màn hình cảm ứng tương tác - Tích hợp bảng trắng - Hiển thị, viết và chia
PN-86HC1E So sánh
- Màn hình : 86 inch - Màn hình cảm ứng tương tác - Tích hợp bảng trắng - Hiển thị, viết và chia