Tạo ion lọc khí & tạo ẩm

KI-N50V-W So sánh
•Kích thước phòng 38m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-W So sánh
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-H So sánh
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-L80V-T So sánh
•Công nghệ Plasmacluster Ion
•Kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ
•Hiển thị chất lượng không khí
KI-L60V-W So sánh
•Kiểm soát tình trạng bộ lọc
•Công nghệ tiết kiệm điện J-Tech - Inverter
•Điều khiển từ xa
KC-G50EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 38m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt
KC-G40EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE
KC-G60EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 50m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE
KC-F30EV-W So sánh
•Kích thước phòng: 21m²
•Lọc khí và mùi hiệu quả
•Hệ thống tạo ẩm tự động