Tạo ion lọc khí & tạo ẩm

KI-N50V-W So sánh
•Kích thước phòng 38m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-W So sánh
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-H So sánh
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-L80V-T So sánh
•CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION
•Kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ
•Hiển Thị Chất Lượng Không Khí
KI-L60V-W So sánh
•Kiểm Soát Tình Trạng Bộ Lọc
•Bộ lọc HEPA
•Điều Khiển Từ Xa
KC-G40EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 28m2
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE
KC-G60EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 50m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE
KC-G50EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 38m2
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt
KC-F30EV-W So sánh
•Kích thước phòng: 21m2
•Lọc khí và mùi hiệu quả
•Hệ thống tạo ẩm tự động