Thông minh AIoT

1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP Thông minh AIoT AH-XP10YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13WHW So sánh
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
1HP Thông minh AIoT AH-XP10WHW So sánh
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13VXW So sánh
•Công suất 1.5HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10VXW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP