Thông minh AIoT

1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13YHW So sánh
1HP Thông minh AIoT AH-XP10YHW So sánh
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13WHW So sánh
Công nghệ AIot điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại Công suất 1.5HP Công nghệ J-Tech Inverter Tiết kiệm điện
1HP Thông minh AIoT AH-XP10WHW So sánh
Công nghệ AIot điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại Công suất 1HP Công nghệ J-Tech Inverter Tiết kiệm điện
1HP
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10VXW So sánh
Công nghệ AIot điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại Công suất 1.5HP Công nghệ J-Tech Inverter Tiết kiệm điện
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13VXW So sánh
Công nghệ AIot điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại Công suất 1.5HP Công nghệ J-Tech Inverter Tiết kiệm điện