Nồi chiên không dầu

KF-AF68EPV-BK So sánh
• Tính năng bảo vệ quá tải
• 8 thực đơn tự động
• Công nghệ Rapid hot air
KF-AF60EV-BK So sánh
• Tính năng bảo vệ quá tải
• Không dầu, ít mỡ, dễ chiên
• Dễ dàng làm sạch
6L
KF-AF70EV-ST So sánh
• Dung tích 7L
• Không dầu, ít mỡ, dễ chiên
• Thiết kế đẹp với chất liệu cao cấp
7L
KF-AF70EV-BK So sánh
• Dung tích 7L
• 8 Thực đơn tự động
• Thiết kế đẹp với chất liệu cao cấp
7L
KF-AF50EV-ST So sánh
• Dung tích 5L
• Không dầu, ít mỡ, dễ chiên
• Thiết kế đẹp với chất liệu cao cấp
5L