Chuyên dụng

R-7500-VN So sánh
•Dung tích : 19L
•Công suất vi sóng : 1900W
19L