Máy Điều Hoà

AH-XP18BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
2HP
AH-XP13BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
AH–XP10BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
1HP
AH-X18ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
AH-X18ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
AH-XP18YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
AH-XP13YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
AH-XP10YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP
AH-XP13YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
AH-XP10YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP
AH-X18XEW So sánh
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
•Cấp 5 hiệu suất năng lượng
2HP
AH-X12XEW So sánh
•Công suất 1.5HP
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
AH-X9XEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
1HP
GX-A18UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A