4 cửa

473L TỦ LẠNH SHARP 4 CỬA MỚI SJ-FXP480VG-BK So sánh
Dung tích 473L Công nghệ Plasmacluster Ion lọc khí, diệt khuẩn Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi hiệu quả Cấp đông nhanh Express Freezing
473L TỦ LẠNH SHARP 4 CỬA MỚI SJ-FXP480VG-CH So sánh
Dung tích 473L Công nghệ Plasmacluster Ion lọc khí, diệt khuẩn Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi hiệu quả Cấp đông nhanh Express Freezing
473L TỦ LẠNH SHARP 4 CỬA MỚI SJ-FXP480V-SL So sánh
Dung tích 473L Công nghệ Plasmacluster Ion lọc khí, diệt khuẩn Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi hiệu quả Cấp đông nhanh Express Freezing
678L TỦ LẠNH OLIVE - J-TECH INVERTER SJ-FX688VG-RD So sánh
678L Công nghệ J-Tech Inverter Khử mùi Nano Bạc - Đồng Khay kính chịu lực Đèn LED cực sáng
678L TỦ LẠNH OLIVE - J-TECH INVERTER SJ-FX688VG-BK So sánh
688L Công nghệ J-Tech Inverter Khử mùi Nano Bạc - Đồng Khay kính chịu lực Đèn LED cực sáng
678L TỦ LẠNH DOUBLE FRENCH SJ-FX680V-ST So sánh
678L Công nghệ J-Tech Inverter Khử mùi Nano Bạc - Đồng Khay kính chịu lực Đèn LED cực sáng
678L TỦ LẠNH DOUBLE FRENCH - PREMIUM SJ-FX680V-WH So sánh
678L Công nghệ J-Tech Inverter Khử mùi Nano Bạc - Đồng Khay kính chịu lực Đèn LED cực sáng
626L TỦ LẠNH DOUBLE FRENCH - PREMIUM SJ-FX631V-SL So sánh
626L Công nghệ J-Tech Inverter Khử mùi Nano Bạc - Đồng Khay kính chịu lực Đèn LED cực sáng
626L TỦ LẠNH DOUBLE FRENCH SJ-FX630V-ST So sánh
626L Công nghệ J-Tech Inverter Khử mùi Nano Bạc - Đồng Khay kính chịu lực Đèn LED cực sáng
626L TỦ LẠNH DOUBLE FRENCH - PREMIUM SJ-FX630V-BE So sánh
626L Công nghệ J-Tech Inverter Khử mùi Nano Bạc - Đồng Khay kính chịu lực Đèn LED cực sáng