Phụ kiện máy lọc khí
Chủng loại Dòng Mã hàng tương ứng Loại Code Giá bán lẻ
Bộ lọc Máy tạo ion, lọc khí và tạo ẩm KC-F30EV-W Bộ lọc tạo ẩm FZ-F30MFE 440,000
Bộ lọc HEPA FZ-F30HFE 580,000
Bộ lọc khử mùi FZ-F30DFE 450,000
KC-G40EV-W
KC-G50EV-W
Bộ lọc tạo ẩm FZ-G60MFE 570,000
Bộ lọc HEPA FZ-D40HFE 1,220,000
Bộ lọc khử mùi FZ-D40DFE 970,000
KC-G60EV-W Bộ lọc tạo ẩm FZ-G60MFE 570,000
Bộ lọc HEPA FZ-D60HFE 1,650,000
Bộ lọc khử mùi FZ-D60DFE 1,500,000
Máy tạo ion, lọc khí và hút ẩm DW-E16FA-W Bộ lọc HEPA FZ-E16AHF (9LEDWE16FAW49) 590,000
Bộ lọc khử mùi FZ-E16ADF (9LEDWE16FAW48) 520,000
Máy tạo ion, lọc khí và bắt muỗi FP-GM30E-B Bộ lọc HEPA FZ-F30HFE 580,000
FP-FM40E-B Bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi FZ-F40SFE 970,000
FP-GM50E-B Bộ lọc HEPA FZ-F50HFE 590,000
Bộ lọc khử mùi FZ-F50DFE 630,000
Máy tạo ion và lọc khí FU-A28EV-W Bộ lọc bụi YZ-Y28FE (PFIL-A250KKEZ) 580,000
FP-F30E-C Bộ lọc HEPA FZ-F30HFE 580,000
FP-F40E-W Bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi FZ-F40SFE 970,000
FP-G50E-W Bộ lọc HEPA FZ-F50HFE 590,000
Bộ lọc khử mùi FZ-F50DFE 630,000
FP-J40E-W Bộ lọc HEPA FZ-F50HFE 590,000
FP-J60E-W
FP-J80EV-H
Bộ lọc HEPA FZ-J80HFE 920,000
Bộ lọc khử mùi FZ-J80DFE 900,000
FU-551KE-W Bộ lọc HEPA FZ-K51HFE 760,000
Bộ lọc khử mùi FZ-K51DEF 600,000
FU-A80EA-W Bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi FZ-A80SFE 2,050,000
Tấm keo Máy tạo ion, lọc khí và bắt muỗi FP-FM40E-B Keo bắt muỗi  FZ-40STS 300,000
FP-GM30E-B Keo bắt muỗi  FZ-STS2M 200,000
FP-GM50E-B
Thiết bị tạo ion Máy tạo Ion IG-DC2E Thiết bị tạo ion IZ-C75CE 560,000
IG-BC2E Thiết bị tạo ion IZ-CBC2E 545,000
IG-A10 Thiết bị tạo ion IZ-CA10E 1,500,000
IG-A20 Thiết bị tạo ion IZ-CA20E 2,060,000
IG-A40 Thiết bị tạo ion IZ-CA40E 3,820,000