Cửa trên

ES-W12SV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Nắp kính cường lực
• Hệ thống xoáy nước đa chiều
ES-W10SV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Nắp kính cường lực
• Hệ thống xoáy nước đa chiều
ES-W12NV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Hệ thống suy luận ảo (Fuzzy Logic)
• Nắp kính cường lực
ES-W10NV-GY So sánh
• Vận hành êm ái
• Hệ thống suy luận ảo (Fuzzy Logic)
• Nắp kính cường lực
ES-Y85HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-Y75HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 7.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-X105HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-Y100HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
ES-Y90HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 9kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
9KG
ES-X95HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-W110HV-S So sánh
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
ES-W102PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 10,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
ES-W100PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 10kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
ES-W82GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-W80GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG