Tạo Ion lọc khí & hút ẩm

25m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-D12A-W So sánh
Kích thước phòng < 25m² Hút ẩm nhanh chóng Chế độ hong khô quần áo Tính năng hút ẩm liên tục Cảm biến độ
67m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-J27FV-S So sánh
Kích thước phòng < 67m2 Hút ẩm nhanh chóng Chế độ hong khô quần áo Tính năng hút ẩm liên tục Cảm biến độ
50m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-D20A-W So sánh
Kích thước phòng < 50m² Hút ẩm nhanh chóng Chế độ hong khô quần áo Tính năng hút ẩm liên tục Cảm biến độ
38m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-E16FA-W So sánh
Kích thước phòng < 38m² Khử vi khuẩn, tế bào nấm mốc và mùi hôi Chế độ hong khô quần áo Tính năng hút