Tủ Lạnh

SJ-SBX530WD-DG So sánh
•Lấy nước ngoài tiện lợi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Làm lạnh đa chiều
SJ-X198V-SL So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X215V-SL So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X215V-DG So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X198V-DG So sánh
•Chuẩn RoSH
•Luồng khí đa chiều
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X417WD-DG So sánh
•Chuẩn RoSH
•Lấy nước ngoài
•Inverter tiết kiệm điện ưu việt
SJ-X282AE-SL/DS So sánh
•J-Tech Inverter
•Anti-Bacterial Deodorizer
•7 Shields Protection
SJ-X252AE-SL/DS So sánh
•J-Tech Inverter
•Anti-Bacterial Deodorizer
•7 Shields Protection
SJ-SBXP600V-SL So sánh
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-SBXP600VG-BK So sánh
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-SBXP600V-DS So sánh
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-XP382AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP382AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-SBX530V-DS So sánh
•Dung tích 532L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng