Tủ Lạnh

FJ-C380V-WH Compare
•Dung tích 380L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 246kWh/năm
FJ-C251V-SL Compare
•Dung tích 251L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 237kWh/năm
FJ-C251V-WH Compare
•Dung tích 251L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 237kWh/năm
FJ-C200V-WH Compare
•Dung tích 200L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 213kWh/năm
FJ-C145V-WH Compare
•Dung tích 145L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 188kWh/năm
SJ-FX420V-SL Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420V-DS Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-BK Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-CH Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-XP660PG-SL Compare
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Bảo hành 10 năm máy nén
•Hiệu suất năng lượng: cấp 5
SJ-XP660PG-MR Compare
•Ngăn trữ rau quả Moisture Shield
•Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
•Bảng điều khiển cảm ứng

Refrigerator

639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-MR Compare
•Capacity of 639L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-BK Compare
•Deep Freezing
•Express Freezing
•Moisture Capsule vegetables compartment
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP600VG-MR Compare
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
•The Ag+Cu Nano deodorizing filter
SJ-FXP600VG-BK Compare
•Capacity of 590L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FX640V-SL Compare
•Capacity of 639L
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FX600V-SL Compare
•Moisture Capsule vegetables compartment
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
SJ-FXP480V-SL Compare
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
SJ-FXP480VG-BK Compare
•Express Freezing mode
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
SJ-FXP480VG-CH Compare
•Effective Nano Ag+Cu deodorizing filter
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel