Nồi đôi đa năng

1.8L NỒI ĐÔI ĐA NĂNG KN-TC50VN-WH Compare
•Dung tích 1.8L (0.9 x 2)
•Công suất 900W (450W x 2 )
•Thực đơn nấu đa dạng
1.8L NỒI ĐÔI ĐA NĂNG KN-TC50VN-SL Compare
•Nồi đôi đa năng
•Dung tích 1.8L (0.9 x 2)
•Công suất 900W (450W x 2 )