Thiết Bị Nhà Bếp

23L LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ R-2235H(G) Compare
•Dung tích 23L
•5 mức công suất
23L
23L LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ R-2235H(R) Compare
•Dung tích 23L
•5 mức công suất
23L
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D28SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D22SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D18SV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
0.72L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM08V-SL Compare
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
60L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B604RCSV-BK Compare
•Dung tích 60L
•Công suất 2400W
•Xiên quay và đối lưu
60L
46L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B46RCSV-BK Compare
•Dung tích 46L
•Công suất 2000W
•Xiên quay và đối lưu
46L
30L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B30RCV-BK Compare
•Dung tích 30L
•Công suất 1500W
•Xiên quay và đối lưu
30L