Máy Tạo Ion & Lọc Khí

62m² MÁY LỌC KHÍ TẠO ẨM KI-L80V-T Compare
50m² MÁY LỌC KHÍ TẠO ẨM KI-L60V-W Compare
50m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J50V-H Compare
23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-P Compare
30m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-JM40V-B Compare
3.6m³ MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-DC2E-B Compare
3.6m³ MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-GC2E-P Compare
3.6m³ MÁY TẠO PLASMACLUSTER ION CHO XE HƠI IG-GC2E-B Compare
23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-B Compare
40m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-GM50E-B Compare
23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-A Compare
62m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J80EV-H Compare
48m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J60E-W Compare
38m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-E16FA-W Compare

Air Purifier

AIR PURIFIER WITH MOSQUITO CATCHER FP-JM30V-B (23m2) Compare
THE PLASMACLUSTER IONS GENERATOR FOR CAR IG-GC2E-N (3.6m3) Compare
THE IONS AIR PURIFIER FU-551KE-W (40m2) Compare
THE IONS AIR PURIFIER FP-J40E-W (30m2) Compare
THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-G50EV-W (38m2) Compare
THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-G40EV-W (28m²) Compare