Thông minh AIoT

1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP Thông minh AIoT AH-XP10YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13VXW Compare
•Công suất 1.5HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10VXW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP

Smart

1.5HP Smart AIoT AH-XP13WHW Compare
1HP Smart AIoT AH-XP10WHW Compare
1HP