Full HD

40 Inch TV LED Full HD 2T-C40CE1X Compare
•Ứng dụng Easy Smart
•Công suất âm thanh 6Wx2
•Wifi
40"
32 Inch TV LED HD 2T-C32CE1X Compare
•Ứng dụng Easy Smart
•Công suất âm thanh 6Wx2
•Wifi
32"
42 Inch TV LED FULL HD 2T-C42BG1X Compare
•Full HD( 1,920 x 1,080)
•Hệ điều hành Android TV 9.0
•Bộ xử lý 2K Master Engine Pro
42"
40 Inch TV LED FULL HD 40"2T-C40AE1X Compare
•Full HD 1920x1080
•Bộ xử lý X2 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
40"
40 Inch TV LED FULL HD LC-40SA5500X Compare
•Tiết kiệm điện
•Wifi
•7 Tính năng bảo vệ
40"
50 Inch TV LED FULL HD LC-50SA5500X Compare
•Wifi
•7 Tính năng bảo vệ
•Thời gian bảo hành 2 năm
50"
60 Inch TV LED FULL HD LC-60SA5500X Compare
•Full HD 1920x1080
•Bộ xử lý X2 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
60"
50 Inch TV LED FULL HD 2T-C50AE1X Compare
•Bộ xử lý X2 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
•Công suất âm thanh 10Wx2
50"
45 Inch TV LED FULL HD 2T-C45AE1X Compare
•Wifi
•7 Tính năng bảo vệ
•Thời gian bảo hành 2 năm
45"