Tạo Ion và lọc khí

23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-P Compare
23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-B Compare
48m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J60E-W Compare
23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-A Compare

Air Purifier

THE IONS AIR PURIFIER FU-551KE-W (40m2) Compare
THE IONS AIR PURIFIER FP-J40E-W (30m2) Compare