Máy Giặt

ES-FK1252PV-S Compare
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-X95HV-S Compare
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
9.5KG DÒNG THÂN VUÔNG LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ ES-W95HV-S Compare
Khối lượng giặt 9,5kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
Máy tẩy rửa bằng sóng siêu âm UW-A1V Compare
•Splash proof -không văng nước
•Thời gian sạc đầy: 5 giờ
•Cổng sạc - Micro USB

Washing Machine

ES-W110HV-S Compare
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
10.2KG DÒNG THÂN VUÔNG LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ ES-W102PV-H Compare
•Khối lượng giặt 10,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
10KG DÒNG THÂN VUÔNG LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ ES-W100PV-H Compare
•Khối lượng giặt 10kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
ES-W90PV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
9KG
ES-W82GV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-W80GV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
ES-W78GV-G Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-W78GV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-U80GV-G Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
ES-U82GV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-V72PV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-U78GV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-U78GV-G Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-U72GV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
ES-U80GV-H Compare
•Eco shower rines: Xả tiết kiệm
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG