Tạo ion lọc khí & bắt muỗi

FP-JM40V-B Compare
•Kích thước phòng < 30m²
•Lọc khí hiệu quả
•Bắt muỗi hiệu quả
FP-GM50E-B Compare
•Kích thước phòng < 40m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Lọc khí và mùi hiệu quả

Mosquito Catcher Air Purifier

AIR PURIFIER WITH MOSQUITO CATCHER FP-JM30V-B (23m2) Compare
• Room size <23m²
• Effective air filtration
• Effective mosquito catches