Tạo Ion lọc khí & bắt muỗi

30m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-JM40V-B Compare
40m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-GM50E-B Compare
21m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-GM30E-B Compare

Mosquito Catcher Air Purifier

AIR PURIFIER WITH MOSQUITO CATCHER FP-JM30V-B (23m2) Compare