Điện tử cao tần

1.8L NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN KS-IH191V-BK/GL/RD Compare
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN KS-IH190V-BK/GL/RD Compare