Thiết Bị Gia Dụng

SJ-FX420V-SL Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420V-DS Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-BK Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-CH Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
ES-X105HV-S Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-Y100HV-S Compare
•Khối lượng giặt 10kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
•J-Tech Inverter
ES-Y90HV-S Compare
•Khối lượng giặt 9kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
•J-Tech Inverter
9KG
ES-FK1252PV-S Compare
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-X95HV-S Compare
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
SJ-XP660PG-SL Compare
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Bảo hành 10 năm máy nén
•Hiệu suất năng lượng: cấp 5

Home Appliances

639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-MR Compare
•Capacity of 639L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-BK Compare
•Deep Freezing
•Express Freezing
•Moisture Capsule vegetables compartment
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP600VG-MR Compare
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
•The Ag+Cu Nano deodorizing filter
SJ-FXP600VG-BK Compare
•Capacity of 590L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FX640V-SL Compare
•Capacity of 639L
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FX600V-SL Compare
•Moisture Capsule vegetables compartment
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
SJ-FXP480V-SL Compare
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
SJ-FXP480VG-BK Compare
•Express Freezing mode
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
SJ-FXP480VG-CH Compare
•Effective Nano Ag+Cu deodorizing filter
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel