Nồi Cơm Điện

NỒI NẤU ĐA NĂNG KN-MC90V-ST Compare
9L
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D28SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D22SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D18SV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
0.72L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM08V-SL Compare
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI ĐÔI ĐA NĂNG KN-TC50VN-SL Compare
•Nồi đôi đa năng
•Dung tích 1.8L (0.9 x 2)
•Công suất 900W (450W x 2 )
1.8L NỒI ĐÔI ĐA NĂNG KN-TC50VN-WH Compare
•Dung tích 1.8L (0.9 x 2)
•Công suất 900W (450W x 2 )
•Thực đơn nấu đa dạng
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-228SNV-SF Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 850W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-218SNV-SF Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN KS-IH191V-BK/GL/RD Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 1300W
•Lòng nồi 7 lớp
10L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D1010V Compare
•Dung tích 10L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
10L
7L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D77V Compare
•Dung tích 7L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
7L
5L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D55V Compare
•Dung tích 5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
5L
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-222V Compare
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D40V Compare
•Dung tích 3,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D28V Compare
•Dung tích 2,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D22V Compare
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D19V Compare
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
•Có muỗng xới cơm
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-R231STV Compare
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D18V Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ