Nồi Cơm Điện

KS-COM183MV-WH Compare
•Âm thanh thông báo
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi 3 lớp
KS-223TJV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-183TJV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-COM100DV-RD Compare
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM100DV-WH Compare
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM110DV-WH Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
KSH-D28SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D22SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D18SV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM08V-SL Compare
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
KN-TC50VN-WH Compare
•Dung tích 1.8L (0.9 x 2)
•Công suất 900W (450W x 2 )
•Thực đơn nấu đa dạng
KSH-228SNV-SF Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 850W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-218SNV-SF Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-IH191V-BK/GL/RD Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 1300W
•Lòng nồi 7 lớp
KSH-D77V Compare
•Dung tích 7L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
7L
KSH-D55V Compare
•Dung tích 5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
5L
KSH-D1010V Compare
•Dung tích 10L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
10L
KSH-222V Compare
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D28V Compare
•Dung tích 2,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D22V Compare
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp