2 cửa

SJ-XP382AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP382AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-SBX530V-DS Compare
•Dung tích 532L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-DS Compare
•Dung tích 442L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530V-SL Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530VG-BK Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-SL Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440VG-BK Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-XP660PG-SL Compare
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Bảo hành 10 năm máy nén
•Hiệu suất năng lượng: cấp 5
SJ-XP660PG-MR Compare
•Ngăn trữ rau quả Moisture Shield
•Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-XP660PG-BK Compare
•Dung tích 656L
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
•Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi
SJ-XP620PG-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
•Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
•Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mù
SJ-XP620PG-MR Compare
•Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Bảo hành 10 năm máy nén
SJ-XP620PG-BK Compare
•Dung tích 613L
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
•Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả