R-G251TV-SL/BK So sánh
•3 Chức năng nướng kết hợp
•5 mức công suất
25L
R-G211TV-SL/BK So sánh
•3 Chức năng nướng kết hợp
•5 mức công suất
21L
R-211TV-SL/BK So sánh
•Công suất 800W
•5 mức công suất
21L
R-G228VN-SL So sánh
•Dung tích 20L.
•5 mức công suất
20L
R-G225VN-BK So sánh
•Dung tích 20L.
•5 mức công suất
20L
R-209VN-SK So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-208VN-WS So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-207VN-SL So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-203VN-M So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
R-21A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L5 mức công suất
•5 mức công suất.
22L
R-202VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
R-20A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L
•5 mức công suất
22L
R-205VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
R-G222VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
•Công suất 800W
20L
R-G322VN-S So sánh
•Vi sóng: 800W / Nướng: 1000W
•Chức năng hẹn giờ 35 phút
•5 Mức công suất
23L
R-G302VN-S So sánh
•Công suất nướng 1000W
•5 mức công suất vi sóng
•Dung tích 23L
23L
R-32A2VN-S So sánh
•Dung tích 23L6 mức công suất
•Công suất 900W.
•6 mức công suất.
23L
R-G227VN-M So sánh
•Công suất vi sóng 800W
•Công suất nướng 1000W
•5 mức công suất vi sóng
20L