4K

65 Inch TV LED 4K HD 4T-C65CK1X So sánh
65"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C60CK1X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý 4K Master Engine Pro Android TV - (9.0) Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C50BK1X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II Android TV - (9.0) Tiện ích tìm kiếm bằng giọng
50"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C60BK1X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II Android TV - (9.0) Tiện ích tìm kiếm bằng giọng
60"
70 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C70BK1X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II Android TV - (9.0) Tiện ích tìm kiếm bằng giọng
70"
70 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C70AL1X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II Android TV - Quad Core (8.0) Tiện ích tìm kiếm
70"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C60AL1X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II Android TV - Quad Core (8.0) Tiện ích tìm kiếm
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-50UA6800X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro Android TV - Quad Core (7.0) Tiện ích tìm kiếm bằng
50"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-60UA6800X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro Android TV - Quad Core (7.0) Tiện ích tìm kiếm bằng
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C50AL1X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II Android TV - Quad Core (8.0) Tiện ích tìm kiếm
50"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-60UA6500X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro Ứng dụng Easy Smart Công suất âm thanh 10Wx2 Wifi Tính
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-50UA6500X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Bộ xử lý X4 Master Engine Pro Ứng dụng Easy Smart: Youtube, Screen Mirroring, Web Browser Wifi Built-in
50"