Dòng B

60L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B604RCSV-BK So sánh
60L
46L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B46RCSV-BK So sánh
46L
30L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B30RCV-BK So sánh
30L
25L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B25RCV-BK So sánh
25L
70L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B704RCSV-BK So sánh
Dung tích 70L Công suất 2400W Xiên quay và đối lưu Chế độ hẹn giờ lên đến 120 phút
70L
42L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B42RCSV-BK So sánh
Dung tích 42L Công suất 2000W Xiên quay và đối lưu Chế độ hẹn giờ lên đến 120 phút
42L