Quạt

PJ-S40RV-LG So sánh
Có điều kiển từ xa Chức năng gió tự nhiên Tăng giảm chiều cao linh hoạt Vận hành êm ái Cảm biến an toàn
50W
PJ-S40RV-WH So sánh
Có điều kiển từ xa Chức năng gió tự nhiên Tăng giảm chiều cao linh hoạt Vận hành êm ái Cảm biến an toàn
50W
PJ-S40RV-DG So sánh
Có điều kiển từ xa Chức năng gió tự nhiên Tăng giảm chiều cao linh hoạt Vận hành êm ái Cảm biến an toàn
50W
PJ-L40RV-LG So sánh
Có điều kiển từ xa Chức năng gió tự nhiên Tăng giảm chiều cao linh hoạt Vận hành êm ái Cảm biến an toàn
50W
PJ-L40RV-WH So sánh
Có điều kiển từ xa Chức năng gió tự nhiên Tăng giảm chiều cao linh hoạt Vận hành êm ái Cảm biến an toàn
50W
PJ-L40RV-DG So sánh
Có điều kiển từ xa Chức năng gió tự nhiên Tăng giảm chiều cao linh hoạt Vận hành êm ái Cảm biến an toàn
50W